| Čestné predsedníctvo | Organizačný výbor | Činovníci | Technické ustanovenia | Sponzori | Víťazi | Fotoalbum | Výsledky | História TJ |
       
 

XXVIII. ročník Čachtického polmaratónu

19. august 2017

 

Dĺžka trate: 21 098 m

náčrt trate
profil trate


Popis trate: Asfaltový podklad ulicami Čachtíc do Višňového a Hrachovišťa s krátkym úsekom lesnej cesty. Profil trate je mierne zvlnený s maximálnym prevýšením do 70 m. Trať je certifikovaná. Štart je na námestí v obci Čachtice, cieľ pretekov je v areáli Základnej školy v Čachticiach. Časový limit na zdolanie trate je 2 hod.


Občerstvenie: Na 5., 10. a 15. km a v cieli.

Kategórie:

Muži do 40 rokov Ženy do 40 rokov  
Muži veteráni nad 40 rokov Ženy nad 40 rokov  
Muži veteráni nad 50 rokov    
Muži veteráni nad 60 rokov    
     
 
Pre zaradenie do vekových kategórií je rozhodujúci vek dosiahnutý v roku.

Osobitná kategória : Štafetový beh 4 - členných družstiev ............................................................

Prihlasovanie pretekárov: Elektronicky do 16. augusta 2017 (streda) na www.cachtickypolmaraton.sk a 19. augusta 2017 od 14.00 hod do 15.00 hod. pri prezentácii v kancelárii pretekov na Základnej škole v Čachticiach.

Štart: 16.00 hod. na námestí v Čachticiach.

Informácie: Jaroslav FRAŇO - tel: 0907751450................................................................. ...................a na www.cachtickypolmaraton.sk

Email: info@cachtickypolmaraton.sk, sokolcachtice@zoznam.sk

Štartovné: 5,- € do 16.08.2017 na účet TJ Sokol Čachtice, 7,- na mieste pri prezentácii. Štafety: 16,- za družstvo.Štartovný balíček obsahuje štartovné číslo, zlosovateľný lístok v tombole, občerstvenie po preteku.

Ceny: Pretekári na 1. - 3. mieste v kategórii mužov a žien obdržia finančnú odmenu.
Prvý pretekár na obrátke získa prémiu starostu obce Hrachovište. Štartové číslo je zlosovateľné v tombole.
Poriadateľ vypisuje odmenu za prekonanie traťového rekordu (1:08:35).

Upozornenie: Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo.
Preteká sa za neobmedzenej premávky s uzáverou v oblasti štartu.

Poznámky:

Spojenie
vlak
bus
N.Mesto n.V./žel.st.-Čachtice nám.
11:20
11:22
 
13:20
14:32

Poriadateľ si vyhradzuje právo zmeny rozpisu preteku, s čím budú pretekári včas oboznámení.

Rekord trate: 1:08:35 (1996 - Križák Ján, Spartak Myjava)


Ing. Darina GOŇOVÁ - hlavný rozhodca
Ing. Jaroslav Fraňo - predseda organizačného výboru

KONTAKT NA ORGANIZÁTOROV 0907 751 450

 
       
   
 
       
  Posledná aktualizácia 16.08.2017    
       
| Čestné predsedníctvo | Organizačný výbor | Činovníci | Technické ustanovenia | Sponzori | Víťazi | Fotoalbum | Výsledky | História TJ |